13474_908297049192228_1822234808188689614_n

E-Bilet ve Taraftar Hakları

13474_908297049192228_1822234808188689614_nTaraftar Hakları Derneği’ nin düzenlediği bu panelde; genel hatlarıyla dört yıldır, ”e-bilet” hükmüyle de bir yıldır uygulamada olan 6222 Sayılı Kanun hakkında, konuyu her yönüyle ele alan bir sunum hedeflenmektedir.

Konuyla ilgili daha önce yapılan paneller analiz edildiğinde; kanun koyucular tarafında görüş belirten, taraftarları olağan şüpheli olarak gören ve hukuki süreçleri aktarmakla yetinen çalışmalar oldukları açıkça görülmektedir.

Spor sahalarında şiddeti önleme konusunda, taraftarlara düşen önemli sorumluluklar olduğu tartışmasız bir gerçektir. Ancak, taraftarlardan bizlere ulaşan geri bildirimlerden açıkça anlaşılacağı üzere, kanunun uygulanış şeklinden doğan sıkıntılar ve yaşanan mağduriyetler de günden güne artmaktadır.

Taraftar Hakları Derneği bu çalışmasında:

1) 6222 Sayılı Kanunun taraftarlara yüklediği cezai müeyyideleri aktarmayı,
2) 6222 Sayılı Kanunun uygulanış şeklinden doğan aksaklıkları taraftarın bakış açısıyla analiz etmeyi,
3) Taraftarlara en başta sorumluluklarına ve devamında hukuki haklarına yönelik aktarımlarda bulunmayı,
4) E-Bilet uygulaması hakkında yürütülen hukuki süreçteki son gelişmeleri anlatmayı,
5) Avrupa’ da Taraftar Yönetimi noktasında uygulanan güncel örnekleri paylaşmayı,
6) Ülkemizde Futbol, Taraftar Tutumları ve Şiddet konusunda akademisyen gözüyle farklı açılımlar sunmayı, hedeflemektedir.


Tüm hakları saklıdır. Korutürk Mahallesi Zeytin Sokak No:35/A İzmir/Balçova Medya ve İletişimciler Derneği medyainfo@gmail.com